Home

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน สำนักงาน บ้าน

TOC Green Energy บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟส่องสว่าง LED ทุกประเภทและให้บริการออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับอาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ร้านอาหาร คาเฟ่

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย

อุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์

Solar Mountings

ไฟ LED ภายใน ภายนอกอาคาร สำหรับสำนักงาน โรงงาน งานโครงการ

1

HI-TECH CHECKING AND DESIGNING ONLY FOR YOUR HOUSE

ตรวจประเมินและออกแบบการติดตั้งด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ระบบโซล่ารูฟสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด

2

CONSULT AND INSTALL WITH EXPERIENCED CREWS

ปรึกษาและติดตั้งระบบโซล่ารูฟด้วยช่างผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

3

QUALITY CHECKING, PROVIDING PERMITS

ตรวจสอบระบบติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและดูแลเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงงานกล้วยไม้ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
2020

บ้านพักอาศัย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
2021

ร้านทำฟัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
2020

บ้านพักอาศัย เขตบางเขน กรุงเทพ
2020

ร้านทำฟัน เขตมีนบุรี กรุงเทพ
2020

โรงงานสิ่งพิมพ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
2020

บ้านพักอาศัยและร้านค้า อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2020

อู่รถ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2020

โรงงานผลไม้อบแห้ง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
2020

TGE PRODUCTS CATALOG DOWNLOAD

TOC GREEN ENERGY CO.,LTD.

41/1 Putthabucha 39 Yeak 1-1
Bangmod, Thungkru, Bangkok, Thailand
contact.tocgreenenergy@gmail.com
Tel. (+66)91-794-4015